Контакты

Biedrība „AsTeta”

Reģ.Nr. 40008220558

Juridiskā un pasta adrese: Kleistu iela 19-78, Rīga, LV-1067,

Faktiskā adrese: Matisa iela 78a

Banka: Citadele Banka

SWIFT: PARXLV22

Konts: LV90PARX0020452150001

Telefons: +371 25994723

E-pasts: astetab@gmail.com


    Skype